روش باز کردن گاو صندوق در صورت گم کردن رمز

روش باز کردن گاو صندوق در صورت گم کردن رمز

زمان برای مطالعه این مطلب دقیقه می باشد.

برای دستیابی سریع به اسناد یا اشیای قیمتی خود که در گاوصندوق ذخیره شده‌اند ، دانستن نحوه گشودن گاوصندوقی که متعلق به شماست ، بسیار مهم است. گاوصندوق ‌های ترکیبی با قفل چرخی شما را ملزم می‌کند که برای باز کردن رمز ترکیبی ، از روش خاصی پیروی کنید ، در حالی که انواع دیگر گاوصندوق ‌ها با کلید یا رمز دیجیتال به آسانی باز می‌شوند. وقتی رمزی را فراموش می‌کنید یا به هر دلیلی به گاوصندوق خود دسترسی ندارید ، باید به یک قفل‌ ساز متوسل شوید تا آن را برای شما باز کند .

روش اول : باز کردن گاوصندوق ترکیبی 3چرخ


\"

 

1- رمز ترکیبی گاوصندوق خود را در نوشته‌های شرکت سازنده پیدا کنید .

 

بیشتر گاوصندوق ‌های دارای قفل ترکیبی ، دارای کارتی همراه با رمز بر روی آن می ‌باشند . همیشه سعی کنید بهترین مکان برای نصب گاو صندوق در خانه را انتخاب کنید .کارت رمز را در مکانی امن ذخیره کرده و همچنین سعی کنید رمز را حفظ نمایید. اگرکارت رمز را گم کرده‌اید و رمز را نمی‌دانید ، بسیاری از سازندگان می‌توانند رمز گاوصندوق را به شما بدهند . شما فقط باید برای اثبات این‌که مالک قانونی گاوصندوق هستید ، اسنادی را ارائه دهید .


\"پیدا

 

2- شماره‌گیر را به سمت چپ بچرخانید تا 3 بار از شماره اول عبور کنید ، سپس بر روی شماره توقف نمایید.

 

شماره‌گیر را به سمت چپ بچرخانید و تعداد دفعاتی را که از شماره اول رمز عبور می‌کنید ، بشمارید . پس از 3 بار عبور از شماره اول ، شماره را با نشانگر بالای شماره‌گیر مرتب کنید. همیشه برای اطمینان از اینکه مراحل ورود رمزکدامند ، ابتدا به دفترچه راهنمای گاوصندوق خود مراجعه کنید . همچنین در سایت های اینترنتی نیز انواع قفل گاوصندوق را شرح می دهند .


\"برای

 

3- شماره‌گیر رابه سمت راست بچرخانید تا 2 بار از شماره دوم عبور کنید، سپس بر روی شماره توقف نمایید.

 

شماره‌گیر را به سمت راست بچرخانید و مراقب باشید که فقط 2 بار از شماره دوم رمز عبور کنید . سپس شماره را با نشانگر بالای شماره‌گیر مرتب کنید. اگر به طورتصادفی بیش از 2 بار از شماره دوم عبور کنید ، باید فرایند را از ابتدا تکرار نمایید.


\"شماره

 

 


 

 

مقاله پیشنهادی ما به شما :

انواع قفل های گاوصندوق را بهتر بشناسیم


4- شماره‌گیر را به سمت چپ بچرخانید تا 1 بار از شماره سوم عبور کنید ، سپس بر روی شماره توقف نمایید

با دقت شماره‌گیر را به سمت چپ بچرخانید و فقط 1 بار از آخرین شماره رمز عبور کنید . آخرین شماره رمز را با نشانگر راهنما در بالای شماره‌گیر مرتب کنید. اگربه طورتصادفی بیش از 1 بار از شماره سوم عبور کنید ، باید رمز را از آغاز وارد کنید .


\"شماره

 

5- شماره‌گیر را به آرامی به سمت راست بچرخانید تا متوقف شود و زبانه به داخل کشیده شود.

 

وقتی شماره گیر متوقف می‌شود ، صدای باز شدن قفل گاوصندوق را می‌شنوید. اکنون می‌توانید درب گاو صندوق را باز کنید. اگر قفل گاوصندوق باز نشود ، احتمالاً در رمز یا در فرآیند وارد کردن آن از طریق شماره‌گیر اشتباه کرده‌اید. دوباره شماره‌ها را بررسی و امتحان کنید.


\"جایی

 

6- دستگیره را بچرخانید و درب گاوصندوق را به سمت خود بکشید تا باز شود.

 

اکثر گاوصندوق ‌های بزرگتر دارای دستگیره‌ای هستند که باید پس از باز کردن قفل آن را بچرخانید. پس از اتمام رمز ، دستگیره را در خلاف جهت عقربه ‌های ساعت بچرخانید و درب را به دقت بکشید تا باز شود گاوصندوق‌ها به طور کلی درهای سنگینی دارند ، بنابراین به منظور پیشگیری از آسیب به هنگام باز کردن گاوصندوق ، مطمئن شوید که درب آن به آرامی باز می‌شود و از آن فاصله بگیرید. دستگیره را کاملاً در خلاف جهت عقربه‌ های ساعت بچرخانید تا زمانی که دوباره درب گاوصندوق را ببندید . یا ممکن است مجبور شوید برای بستن گاوصندوق رمز را دوباره وارد کنید.

 


 

اگر می خواهید درمورد گاوصندوق ها بیشتر بدانید پیشنهاد ما خواندن این مقاله است:

چه نوع گاو صندوق هایی وجود دارد ؟


روش دوم : باز کردن گاوصندوق ترکیبی4چرخ


\"نحوه

 

1- رمزترکیبی گاوصندوق خود را در نوشته‌های اصلی پیدا کنید.

 

گاوصندوق‌های ترکیبی معمولاً دارای کارت رمز هستند . کارت رمز را در مکانی امن نگهداری کنید تا در صورت فراموش کردن رمز گاوصندوق ، بتوانید آن را بیابید. اگر رمز گاوصندوق خود را گم کردید، با شرکت سازنده تماس بگیرید و ببینید آیا آن ‌ها می‌توانند رمز را به شما بدهند. معمولاً اگر بتوانید ثابت کنید که صاحب قانونی گاو صندوق هستید و شماره سریال گاو صندوق خود را به آن‌ ها بدهید ، در این صورت آن ‌ها می‌توانند رمز را به شما بگویند.


\"کارت

 

2- شماره‌گیر رابه سمت راست بچرخانید تا 4 بار از شماره اول عبور کنید، سپس بر روی شماره توقف نمایید.

 

شماره‌گیر را به سمت راست بچرخانید و تعداد دفعاتی را که از شماره اول عبور می‌کنید ، بشمارید . وقتی 4 بار از آن عبور کردید ، شماره را با نشانگر بالای شماره‌گیرمرتب کنید. همیشه دستورالعمل ‌های شرکت سازنده را که برای گاو صندوق نوشته شده ‌است ، بخوانید تا از روش مورد نیاز برای باز کردن آن مطمئن شوید.


\"از

 

3- شماره‌گیر رابه سمت چپ بچرخانید تا 3 بار از شماره دوم عبور کنید، سپس بر روی شماره توقف نمایید.

 

شماره‌گیر را به سمت چپ بچرخانید تا 3 باز از شماره دوم رمز عبور کنید . قبل از این‌که برای چهارمین بار از آن عبور کنید ، شماره را با نشانگر بالای شماره‌گیر مرتب نمایید. شماره‌گیر را به آرامی بچرخانید و مراقب باشید بیشتر از تعداد دفعات مجاز از شماره دوم عبور نکنید ، در غیر این صورت مجبور خواهید شد که از ابتدا شروع کنید .


\"اگر

 

4- شماره‌گیر رابه سمت راست بچرخانید تا 2 بار از شماره سوم عبور کنید، سپس بر روی شماره توقف نمایید.

 

شماره‌گیر را به سمت راست بچرخانید تا از شماره سوم رمز2 بار عبور کنید . بعد از این‌که 2 بار آن را رد کردید ، شماره را با نشانگر بالای شماره‌گیر مرتب کنید اگر بیش از دو بار از شماره سوم عبور کردید ، عملیات ورود رمز را از ابتدا شروع کنید.


\"دقت

 

5- شماره‌گیر رابه سمت چپ بچرخانید تا 1 بار از شماره چهارم عبور کنید ، سپس بر روی شماره توقف نمایید.

 

شماره‌گیر را به سمت چپ بچرخانید و از آخرین شماره رمز فقط 1 بار عبور کنید . چهارمین شماره را با نشانگر راهنمای بالای شماره‌گیر مرتب کنید تا رمز کامل شود. بسیار مراقب باشید که از آخرین شماره رمز بیش از 1 بار عبور نکنید!


\"رمز

 

6-شماره‌گیر را به آرامی به سمت راست بچرخانید تا متوقف شده و زبانه به داخل درب کشیده شود.

 

با متوقف شدن شماره‌گیر ، صدای باز شدن قفل گاو صندوق را خواهید شنید . اکنون آماده‌اید تا درب گاوصندوق را باز کنید. اگر درب گاوصندوق باز نشد ، ازابتدا دوباره رمز را وارد کنید . شماره ‌های رمز را دوباره بررسی کنید و مراقب باشید که بیشتر از تعداد دفعات مجاز از هیچ یک از آن‌ها عبور نکنید.


\"درصورت

 

7-دستگیره روی درب گاوصندوق را بچرخانید و آن را با احتیاط به سمت خود بکشید تا درب باز شود.

 

گاوصندوق‌ های بزرگتر دارای دستگیره‌ای هستند که باید برای بازکردن درب ، آن را بچرخانید . پس از باز کردن قفل ، دستگیره را به سمت چپ بچرخانید و درب را بکشید تا باز شود. تا زمانی که آماده قفل کردن مجدد گاوصندوق نشده‌اید یا احتمالاً مجبور نشده‌اید که رمز را از نو وارد کنید ، دستگیره را به سمت راست برنگردانید.

روش سوم : باز کردن قفل دیگر انواع گاوصندوق


\"باز

 

1- برای باز کردن گاوصندوق دیجیتال ، کد موجود روی پد شماره را وارد کنید .

 

کد گاوصندوق خود را پیدا کنید یا آن را از حافظه بخوانید و شماره‌ ها را از طریق صفحه‌ کلید وارد کنید تا گاوصندوق باز شود . وقتی قفل باز شد ، درب را بکشید تا گاوصندوق باز شود اکثر گاوصندوق ‌های الکترونیکی دارای کدی بین 4 تا 10 رقم هستند. پس از هر شماره‌ای که وارد می‌کنید ، 1 ثانیه مکث کنید تا زمان پردازش کد برای سیستم فراهم شود . اگر کلید«enter» وجود دارد ، پس از پایان ورود کد ، آن را فشار دهید.


\"گاوصندوق

 

2-کارت رمز خود را بکشید و کد را وارد کنید تا گاوصندوق کارتی باز شود.

 

برای گشودن گاوصندوق‌های کارتی ، هم کارت پیش‌برنامه ‌ریزی ‌شده و هم کد لازم است. برای کدگذاری روی کارت رمز خود ، دستورالعمل‌های شرکت سازنده را دنبال کنید ، سپس کارت را بکشید و کد را وارد گاوصندوق کنید تا باز شود. در صورت نیاز ، کدگذاری برای این نوع گاو صندوق‌ ها بسیار آسان است ، زیرا همه چیز دیجیتال می‌باشد.


\"کلید

 

3-کلید را داخل گاوصندوق با قفل کلیدی قرار داده و به سمت چپ بچرخانید تا باز شود.

 

کلید را به درستی با قفل تنظیم کرده و داخل آن قرار دهید . آن را خلاف جهت عقربه ‌های ساعت بچرخانید و در را به سمت خود بکشید تا گاوصندوق باز شود . اگر کلیدهای خود را گم کردید با شرکت سازنده تماس بگیرید تا ببینید آیا کلید های جایگزین در دسترس ‌اند.

روش چهارم :پیدا کردن قفل‌ساز برای باز کردن قفل گاوصندوق


\"در

 

1- یک قفل‌ساز معتمد در منطقه خود پیدا کنید.

 

برای یافتن کلید ‌ساز قابل ‌اعتماد به اینترنت یا دفترچه تلفن محلی خود مراجعه کنید . با آن‌ها تماس بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که کار باز کردن گاو صندوق را انجام می‌دهند و از هزینه‌ها مطلع گردید. متداول‌ترین دلیل نیاز به قفل ‌ساز این است که شما رمز ترکیبی گاو صندوق خود را فراموش یا گم کرده‌اید . گاهی نیز ممکن است گاوصندوق ‌ها گیر کرده یا آسیب دیده ‌باشند که در این صورت برای باز کردن و تعمیر آن ‌ها به قفل ساز گاوصندوق نیاز پیدا می‌کنید. از قفل ‌ساز سؤال کنید که آیا لازم است پیش از باز کردن گاوصندوق ، اسنادی را برای اثبات مالکیت آن ارائه دهید.


\"یک

 

2-از قفل ‌ساز وقت بگیرید تا گاوصندوق شما را باز کند.

 

با قفل‌ ساز قرار بگذارید که به خانه بیاید ، یا اگر گاوصندوق به اندازه کافی کوچک هست که توسط شما قابل‌ حمل باشد ، آن را نزد قفل ‌ساز ببرید . مطمئن شوید که زمان درنظرگرفته ‌شده برای قرار ملاقات با قفل ‌ساز کافی است ، زیرا بسته به پیچیدگی قفل ، برای باز شدن برخی گاوصندوق ‌ها زمان بیشتری لازم است. در صورت نیاز فوری به خروج شیئی از گاوصندوق خود ، می‌توانید به بسیاری از قفل ‌سازها که خدمات 24ساعته ارائه می‌دهند ، مراجعه کنید.


\"قرار

 

2- رمز ترکیبی را دوباره تنظیم کنید و آن را در یک مکان امن بنویسید.

 

از کلید‌ ساز بخواهید که رمز ترکیبی گاوصندوقتان را دوباره تنظیم کند . رمز جدید را در قفسه پرونده‌ها یا به صورت دیجیتال ذخیره کنید ، به طوری که در صورت نیاز بتوانید به راحتی آن را پیداکنید. اگر به دلیل گیر کردن یا خراب شدن گاوصندوق خود به قفل ‌ساز مراجعه کردید ، مطمئن شوید که آن‌ ها قبل از ترک محل همه تعمیرات ضروری را انجام داده‌اند و گاوصندوق کار می‌کند.

نکات:

• اکثرتولیدکنندگان معروف وب‌سایت‌ هایی دارند که می‌توانید از آنجادفترچه‌ های راهنما را به صورت رایگان دانلود کنید.

• عادت کنید که همه دفترچه ‌های راهنمای مربوط به خریدهای مهمتان و همه رمزها را در جایی مطمئن نگهداری کنید.

کلید سازی شبانه روزی اصفهان آماده هر گونه ارائه خدمات در زمینه قفل و کلید ، تعمیر و تعوض کلید های ریموت دار به صورت شبانه روزی به شما عزیزان می باشد برای ارتباط بیشتر با ما تماس بگیرید.

0 نظر

دیدگاه خود را درباره این مطلب با دیگران به اشتراک بگذارید

تماس فوری - 09130970012